• 1
Text Size

راه اندازی VOIP

راه اندازی مرکز تماس VOIP

مرکز تماس در واقع صنعتی مبتنی بر فناوری کامیپوتری می باشد که در واقع بخش مدیریتی رابطه مشتری با پرسنل اصلی را انجام می دهد. در یک مرکز تماس می توان از طریق تماس و استفاده از اینترنت و تسهیلات صوتی را انجام داد، که می تواند با استفاده از این بخش، اطلاعات و پشتیبانی جهت مشتریان ایجاد نمود. یک مرکز تماس باید در تمام ساعت هفته فعال باشد و بتواند
منابع اصلی مرکز تماس، کارمندان یا همان اپراتورهای آن می باشد که تقریبا بیش از نیمی از بخش یک مرکز تماس را تشکیل می دهند و دیگر منابع اصلی مرکز تماس، تجهیزات مخابراتی از جمله تلفن، کامپیوتر وغیره می باشد. که در واقع این روش جایگزین پروندهای کاغذی و دست یابی سریع به مشتریان را ایجاد نموده اند و امروزه جایگزین مرکز تماس معمولا مرکز ارتباط می باشد که در واقع در حال انتقال به شکل فکس، ایمیل و غیره می باشد. لذا در بیشتر مراکز ارتباطی، تلفن های دریافتی بیشترین مقدار کار می باشند. امروزه دیگر بیشتر شرکت ها و سازمان ها دارای مرکز تماس بوده و نداشتن مرکز تماس از محبوبیت آن ها می کاهد بنابراین تمام ادارات، سازمان ها و شرکت های بزرگ جهت ایجاد امداد رسانی و پشتبانی بهتر و یا بازاریابی به ایجاد مرکز تماس روی آورده اند.
منابع اصلی در مرکز تماس مجازی
مرکز تماس مجازی در واقع یک گروه از مراکز تماس است که دارای جغرافیایی وسیع بوده و با استفاده از اینترنت می تواند افراد، شرکت ها و… را به یکدیگر وصل نمود به این صورت که واحدی جهت جستجو، گزارش گیری و مدیریت و هم چنین برنامه ریزی تماس ها صورت می گیرد. منابع اصلی در مرکز تماس مجازی مانند دیگر مراکز تماس است با این تفاوت که اینترنت بخش اصلی در این مراکز است استفاده از روش های ویپ و تلفن های آی پی از جمله بخش ها و منابع اصلی در سیستم های این  بخش محسوب می شود.